Home Residentieel Niet Residentieel  - Industrie Contact


Mendes Europe NV - Hoogstraat 61 - 8560 Wevelgem  - info@energiecoordinator.com  - telefoon: 056 42 35 13  -  mobiel: 0477 48 28 11

Energie besparen … iedereen doet wel wat, sommigen omdat ze groene jongens zijn, maar de meeste mensen besparen energie omwille van de portemonnee. In en rond het woonhuis zijn nog steeds economisch verantwoorde investeringen mogelijk. Maar ook in het bedrijf zijn vele besparingen mogelijk. Om verantwoorde beslissingen te nemen is het noodzakelijk om steeds te weten hoeveel je kan besparen.

METEN IS WETEN

Met onze Blowerdoortest, thermografische camera, diverse energiemeters en andere meetapparatuur hebben wij de nodige middelen ter beschikking om meetcampagnes uit te voeren in uw woning of bedrijf. Zo kunnen wij alle mogelijke energieverliezen opsporen

Energie Prestatie Certificaat A     Blowerdoortest  Thermografie    Waterlekopsporing        Energiemonitoring     Energie Prestatie Certificaat C     Energieboekhouding Thermografie    Energiemonitoring & Audit Persluchtlekken